Zmartwychwstał, nie ma Go tu...

 

Pierwszymi świadkami zmartwychwstania Jezusa są kobiety, które odkrywają pusty grób. Zmartwychwstanie zostanie im najpierw ogłoszone! W tamtym czasie zeznania kobiet nie miały żadnej wartości prawnej zarówno w kulturze żydowskiej, jak i rzymskiej. Nawet uczniowie odrzucili radosne narracje jako „paplaninę” (por. Łk 24, 11) i nie uwierzyli im. Z jakiego powodu zatem autorzy Ewangelii zapisali coś takiego? Chyba, że to prawda...

Czy wierzysz w cielesne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Paweł pisze: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, nie ma sensu głoszenie ewangelii i bezcelowe jest w nią wierzyć. (...) Wtedy twoja wiara jest iluzją; poczucie winy, które oskarża Ciebie o twoje grzechy, nadal ciąży na tobie” (Biblia, 1 List do Koryntian 14 i 17).

Wzbudzenie Jezusa (przez Ojca) ze śmierci do życia nie jest tylko drobną sprawą, przy której nie ma znaczenia czy w to wierzę, czy nie. Wprost przeciwnie, ono jest podstawą wiary w Jezusa. To jest najważniejsze!