Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 21 kwietnia 2019 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

21 kwietnia 2019 r.

 1. Dziś z całym Kościołem Powszechnym wyśpiewujemy światu radosne ALLELUJA!!! Cieszymy się i Bogu dziękujemy za DZIEŁO Zbawienia i za Jezusa Chrystusa, który męką, śmiercią i zmartwychwstaniem pokonał szatana, grzech i śmierć i każdemu, kto w Niego uwierzy otworzył bramy utraconego niegdyś życia wiecznego.

 2. W dniu jutrzejszym, w Poniedziałek Wielkanocny zapraszamy na Msze święte, które będą sprawowane jak w każdą niedzielę.

 3. Także jutro zapraszamy na wieczór uwielbienia, który rozpocznie się zaraz po Mszy wieczorowej czyli ok. godz. 19.00 i zakończy się ok. godziny 20.00.

 4. Przez najbliższy tydzień o 17.30 zapraszamy na Nowennę do Miłosierdzia Bożego, przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia.

 5. W najbliższą niedzielę, 28 kwietnia, o godz. 10.30 dzieci przystąpią po raz pierwszy do Komunii świętej.
  W sobotę zapraszamy dzieci do pierwszej spowiedzi na godzinę 15.00.

 6. W najbliższy piątek, 26 kwietnia, z racji Oktawy Wielkanocnej nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

 7. Pragnę z głębi serca podziękować Wszystkim uczestniczącym w Triduum Paschalnym; Wszystkim, którzy trudzili się w przygotowaniu dekoracji kościoła, grobu Pańskiego, liturgii. Szczególnie dziękczynienie składam dla tych, którzy pełni wrażliwości miłosierdzia przygotowali paczki świąteczne i tym, którzy roznosili je po domach.       

Zapowiedzi przedślubne

Piotr Marek PASIECZNY

Kawaler parafia tutejsza

Marcelina Klaudia OSUCHOWSKA        zap. II

Panna parafia Matki Bożej Królowej Aniołów w warszawie.

 

Niech Jezus Zmartwychwstały króluję w Waszym życiu.

Nie lękajcie się niczego! Jezus zwyciężył wszelkie zło. Niech Pan Wam wszystkim błogosławi!  

 Duszpasterze


 

Ogłoszenia duszpasterskie 14 kwietnia 2019 r.

VI Niedziela Wielkiego Postu

14 kwietnia 2019 r.

 1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień – czas przeżywania Tajemnic Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w tych zbawczych wydarzeniach.

 2. Dzieci, które chcą wziąć udział w procesji rezurekcyjnej i dziewczynki do sypania kwiatków, zapraszamy na spotkanie z siostrą Małgorzatą w niedzielę, 14 kwietnia po Mszy Św. dla dzieci, do salek katechetycznych. Zachęcamy do przynoszenia ususzonych kwiatków.

 3. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich na Drogę Krzyżową po naszym osiedlu. Rozpoczynamy po mszy o 18.00 w kościele i kończymy przed kościołem około 20.00. Można wziąć ze sobą świece. 

 4. Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję PACZKA WIELKANOCNA. Paczki można już przynosić do zakrystii, ewentualnie do kancelarii. Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę akcję i pomóc nam roznieść prezenty. Kierujemy swoją prośbę do harcerzy, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, studentów. Można zgłaszać się do zakrystii i zostawić kontakt do siebie.  

 5. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej odbędzie się o godzinie 19.00. Po Mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji i czuwanie do godziny 23.00.

 6. W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godzinie 19.00. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do grobu i całonocna adoracja.

 7. W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę modlić się będziemy nowenną o godzinie 15.00 w pozostałe dni w ramach nabożeństwa o godzinie 17.30.

 8. W Sobotę zapraszamy na Wigilię Paschalną o godzinie 20.00. Jest to już radosna Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego. Po jej zakończeniu ruszymy z procesją rezurekcyjną, chcemy w ten uroczysty sposób ogłosić światu chwałę zwycięstwa Jezusa nad grzechem i śmiercią.

 9. Święcenie pokarmów wielkanocnych będzie odbywać się w Sobotę – w górnym kościele od godz. 9.00, średnio co pół godziny, do godziny 15.00.

 10. W Niedzielę Zmartwychwstania nie będzie Mszy o godzinie 7.30. Pozostałe Msze jak w każdą niedzielę.


Zapowiedzi przedślubne

Piotr Marek PASIECZNY

Kawaler parafia tutejsza

Marcelina Klaudia OSUCHOWSKA        zap. I

Panna parafia Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie

 

Wszystkim życzymy owocnego przeżywania Triduum Paschalnego, chwil wyciszenia i zadumy w te jakże ważne dni dla naszej wiary i życia duchowego. Niech Pan Wam błogosławi.   

 

Duszpasterze


 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 7 kwietnia 2019 r.

V Niedziela Wielkiego Postu

7 kwietnia 2019 r. 

 1. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: o 17.00 dzieci, o 17.30 dorosłych.
  W niedzielę zaś zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym na godz. 17.30.

 2. W piątek, 12 kwietnia o godzinie 19.00 zapraszamy na wielkopostny koncert pt. „Gorzkie Żale – pieśń jedności z Chrystusem Cierpiącym”, w wykonaniu: Ks. Andrzeja Daniewicza SAC, Pani Małgorzaty Orzechowskiej, Pana Łukasza Giergiela.

 3. Dzieci, które chcą wziąć udział w procesji rezurekcyjnej i dziewczynki do sypania kwiatków, zapraszamy na spotkanie z siostrą Małgorzatą w niedzielę, 14 kwietnia po Mszy Św. dla dzieci, do salek katechetycznych. Zachęcamy do przynoszenia ususzonych kwiatków.

 4. W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia serdecznie zapraszamy wszystkich na Drogę Krzyżową po naszym osiedlu. Rozpoczynamy po mszy o 18.00 w kościele i kończymy przed kościołem około 20.00. Można ze sobą wziąć świece. Tego dnia dzieci z naszej parafii będą rozprowadzać palmy.

 5. Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję PACZKA WIELKANOCNA. Paczki można już znosić do zakrystii, ewentualnie do kancelarii. Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę akcję i pomóc nam roznieść prezenty. Kierujemy swoją prośbę do harcerzy, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, studentów. Można zgłaszać się do zakrystii i zostawić kontakt do siebie.
   
 6. Ks. Przemek Krawiec zaprasza na rekolekcje dla małżeństw i osób doświadczających trudności w małżeństwie. Rozpoczynamy już dziś, 7 kwietnia, Mszą o godzinie 20.00, zakończenie w środę 10 kwietnia. W poniedziałek, wtorek i środę w ramach rekolekcji zapraszamy na Mszę o godzinie 18.00 i konferencję po Mszy.

Zapowiedzi przedślubne

Mariusz SEMCZUK

Kawaler parafia tutejsza

Kinga BRYL                                           zap. II

Panna parafia tutejsza

Wszystkim życzymy prawdziwego ducha umartwień i autentycznej Bożej mocy do walki z pokusami tego świata. Niech Bóg Wam wszystkim Błogosławi. 

 Duszpasterze


 

Ogłoszenia duszpasterskie 31 marca 2019 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu

31 marca 2019 r.

 1. Rozpoczęliśmy Święte Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii, które prowadzi ks. Wojciech Świderski, pallotyn. Bardzo serdecznie witamy Księdza Rekolekcjonistę i życzymy mocy Ducha Świętego. Rekolekcje potrwają do środy. Program wywieszony jest w gablocie i jest dostępny również na stronie internetowej.

 2. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: o 17.00 dzieci, o 17.30 dorosłych. W niedzielę zaś zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym na godz. 17.30.

 3. Serdecznie zapraszam dziś na koncert pasyjny zatytułowany Crux Fidelis”. Wystąpi chór Ab Imo Pectore pod dyrekcją pana Mariusza Latka. Rozpoczęcie po Mszy o godzinie 18.00.

 4. W Niedzielę Palmową 14 kwietnia serdecznie zapraszamy wszystkich na Drogę Krzyżową po naszym osiedlu. Rozpoczniemy tę modlitwę po Mszy o 18.00 w kościele i zakończymy przed kościołem około 20.00. Można z sobą wziąć świece.

 5. W piątek 12 kwietnia o godzinie 19.00 zapraszamy na wielkopostny koncert pt. „Gorzkie Żale – pieśń jedności z Chrystusem Cierpiącym”, w wykonaniu: Ks. Andrzej Daniewicz SAC, Pani Małgorzata Orzechowska, Pan Łukasz Giergiel.

 6. Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję PACZKA WIELKANOCNA. Paczki można już znosić do zakrystii ewentualnie do kancelarii. Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę akcje i pomóc nam te prezenty świąteczne roznieść. Kieruję swoją prośbę do harcerzy, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, studentów. Można zgłaszać się do zakrystii i zostawić kontakt do siebie.
   
 7. Ks. Przemek Krawiec zaprasza na rekolekcje dla małżeństw i osób doświadczających trudności w małżeństwie. Rozpoczną się one w niedzielę 7 kwietnia, Mszą o godzinie 20.00 i potrwają do środy 10 kwietnia. W poniedziałek, wtorek i środę w ramach rekolekcji zapraszamy na Mszę o godzinie 18.00 i konferencję po Mszy.

Zapowiedzi przedślubne:

Maciej Jacek GARDUS

Kawaler zamieszkały w Wielkiej Brytanii w Telford

Magdalena NARKIEWICZ               

Panna parafia tutejsza

zap. II

Mariusz SEMCZUK

Kawaler parafia tutejsza

Kinga BRYL

Panna parafia tutejsza

Zap. I

Wszystkim życzymy prawdziwego ducha umartwień i autentycznej Bożej mocy do walki z pokusami tego świata.

Niech Bóg Wam wszystkim Błogosławi. 

Duszpasterze


 

Ogłoszenia duszpasterskie 24 marca 2019 r.

III Niedziela Wielkiego Postu

24 marca 2019 r.

 1. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: o 17.00 dla dzieci, o 17.30 dla dorosłych. W niedzielę zaś zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym na godz. 17.30.

 2. W poniedziałek, 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego; jest to także 27. rocznica erygowania Diecezji warszawsko-praskiej, będziemy w tym dniu szczególnie modlić się w intencji naszej Diecezji.

 3. Zgodnie ze starą rzymską tradycją kościołów stacyjnych, kolejny już rok na mapie Warszawy pojawiło się 40 świątyń, w których będzie można uzyskać odpust zupełny i każdego dnia od godziny 6.00 do 21.00 intensywnie się modlić. W środę, 27 marca kościołem stacyjnym będzie nasza świątynia.

 4. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w przyszłą niedzielę, 31 marca, a poprowadzi je ks. Wojciech Świderski, pallotyn. Program rekolekcji umieszczony jest w gablocie oraz na stronie internetowej parafii.

 5. W najbliższą niedzielę, 31 marca, po Mszy o 18.00 zapraszamy na koncert pasyjny zatytułowany Crux Fidelis”. Wystąpi chór Ab Imo Pectore pod dyrekcją pana Mariusza Latka.

 6. Zwracamy się do wszystkich naszych Parafian i Sympatyków naszego kościoła o włączenie się w akcję PACZKA WIELKANOCNA. Podobnie jak na Święta Bożego Narodzenia od dziś można losować numerki, na których zapisane są informacje o rodzinie, która potrzebuję pomocy na święta. Paczki można przynosić do kancelarii i zakrystii do Niedzieli Palmowej. Z całego serca w imieniu Potrzebujących dziękujemy.

 7. W sobotę zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania na spotkanie formacyjne o godzinie 10.00 w salkach parafialnych.

 8. Ks. Przemek Krawiec zaprasza na rekolekcje dla małżeństw i osób doświadczających trudności w małżeństwie. Rozpoczną się one w niedzielę, 7 kwietnia Mszą o godzinie 20.00 i potrwają do środy, 10 kwietnia. W poniedziałek, wtorek i środę w ramach rekolekcji zapraszamy na Mszę o godzinie 18.00, po której odbędzie się konferencja.

Zapowiedzi przedślubne:

Emmanuel Shimbarashe MDOMA

Kawaler parafia tutejsza

Judyta Anna MACHNICKA       zap.II

Panna parafia tutejsza

 

Maciej Jacek GARDUS

Kawaler zamieszkały w Wielkiej Brytanii w Telford

Magdalena NARKIEWICZ        zap. I

Panna parafia tutejsza

 

Wszystkim życzymy prawdziwego ducha umartwień i autentycznej Bożej mocy do walki z pokusami tego świata. Niech Bóg Wam wszystkim Błogosławi. 

Duszpasterze